Hội nghị công bố Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triểnkinh tế – xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025

0
178

Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2023, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị công bố Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025.

Trong thời gian qua, các Chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025 nhằm chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của các bên thành giá trị cụ thể, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh; tạo cầu nối để doanh nghiệp các bên liên kết, hợp tác với nhau; thúc đẩy hợp tác công – tư trên nguyên tắc cùng có lợi và đóng góp vào sự phát triển chung của các bên; trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính, quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống của người dân. 


Trong năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức nhiều sự kiện cấp vùng, kết nối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sản xuất, đầu tư kinh doanh tại các địa phương; chương trình kết nối cung – cầu hàng hóa, xúc tiến đầu tư – thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong năm 2024 – 2025 sẽ tập trung thực hiện 05 lĩnh vực: phát triển hạ tầng giao thông; phát triển du lịch; hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, lao động. Cụ thể:

– Phát triển hạ tầng giao thông: Phối hợp Bộ Giao thông vận tải triển khai dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương –  Mỹ Thuận. Phối hợp Bộ Giao thông vận tải triển khai dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ. Nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ ven biển Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng bằng sông Cửu Long. Tăng cường kết nối đường thuỷ Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng bằng sông Cửu Long.

– Phát triển du lịch: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2080/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn năm 2021 -2025. Tổ chức các diễn đàn liên kết phát triển du lịch, các chương trình du lịch liên kết, hội nghị quảng bá sản phẩm du lịch kết nối; xây dựng và công bố trang thông tin điện tử về du lịch, triển khai bộ nhận diện thương hiệu du lịch; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

– Hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu: Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giải pháp khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với thiên tai. Hội thảo hợp tác quốc tế về giải pháp canh tác mới, giống mới thích ứng với biến đổi khí hậu và các giải pháp chống ngập, thích ứng biến đổi khí hậu. Đề xuất các dự án bảo vệ và phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và các vùng đất ngập nước quan trọng; hình thành hành lang đa dạng sinh học kết nối Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau – sân chim Đầm Dơi – Thạnh Phú – Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; hình thành trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học tại Phú Quốc.

– Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số: Hội thảo về phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh có tính đến liên kết bền vững. Xây dựng đề án khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin vùng phục vụ hoạt động điều phối vùng. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Quy chế phối hợp trong các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

–  Phát triển lĩnh vực giáo dục,  y tế, đào tạo nguồn nhân lực, lao động: Đề án hợp tác chuyển giao kinh nghiệm khám chữa bệnh, điều trị chuyên sâu, hội chẩn từ xa, nâng cao năng lực y tế cơ sở. Đề án kết nối các trường đại học, các viện, các trung tâm; đào tạo nhân lực cho vùng. Thực hiện chương trình kết nối, chia sẻ thông tin, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm.

Bên cạnh Hội nghị công bố Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh còn chỉ đạo Sở Y tế –  Sở Công Thương – Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở ngành địa phương các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức chuỗi các sự kiện bên lề Hội nghị, cụ thể: Hội nghị ký kết Thỏa thuận hợp tác ngành y tế của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023 – 2025; Hội nghị kết nối giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Thành phố Cần Thơ; chương trình tọa đàm về Dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ.


Hội nghị công bố Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đột phá cho nền kinh tế của từng địa phương, mở ra cơ hội mới để thu hút những dự án từ các nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho các địa phương trong vùng. Hội nghị còn là điều kiện, cơ hội trong việc liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhanh và bền vững; phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) 

Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3910 1304